Když přijde na úpravy povrchů

Tryskání vodou, abrazivní tryskání čili pískování a jiné úpravy povrchů. Jsou mým denním chlebem už přes 20 let. Kompletní realizace PKO (protikorozní ochrany), tryskání betonů i pískování kovů vysokopecní struskou či speciální ošetření betonů (tryskání horkou vodou pod tlakem).

Moje služby Moje reference

Kde najde vysokotlaké tryskání vodou uplatnění

Odstranění starých nátěrů z kovových i betonových konstrukcí napadne asi každého na prvním místě. Metody a technologické postupy používané pro tryskání betonů a pískování kovů ale často využíváme například i když je třeba se zbavit organických usazenin, olejů či jiných mastnot a také k ošetření degradovaných podkladů.

Zvedací lávka

Zvedací lávka Sportovního přístavu Hluboká nad Vltavou

PKO (protikorozní ochrana) či povrchová úprava kovů, se nemusí jevit jako něco zvlášť složitého. To se změní, když je nutná povrchová úprava ocelové konstrukce výrobní haly.

Málo pozornosti ošetření betonů

Složitým problémem je i PKO technologických zařízení. Nejen proto, že firmy PKO průmyslových strojů často odkládají nebo podceňují, ale především pak proto, že pískování kovů výrobních zařízení vyžaduje notnou dávku zkušeností i speciální vybavení pro povrchové úpravy kovů. A riskujete hodně, neboť špatně provedené ošetření pískováním povrchů může znamenat nevratné škody.

Stále jsme ale u údržby, kterou řeší mnoho podniků i soukromníků celkem běžně. Málo pozornosti se však stále dostává ošetření betonů. Ať už jde o tryskání betonu nosných konstrukcí mostů a jiných staveb, nebo třeba čištění jímek tryskáním vodou.

Faktem zůstává, že pokud jde o pískování betonu nebo vysokotlaké tryskání betonů vodou, většinou jde o práce související s novostavbou. Projektant na ošetření povrchů jako PKO, tryskání či pískování betonů myslí vždy, zato následný majitel ale často ani neví, že něco takového existuje.

Takže nejčastějším využitím tryskání betonů bývá příprava povrchu abrazivním tryskáním před následnými nátěry betonů různých tlouštěk při daném počtu vrstev. Projektanti totiž samozřejmě znají příslušné normy jako ČSN EN ISO 12944 a berou v úvahu vliv prostředí. Aby stavba splňovala požadovanou úroveň jakosti, bez tryskání betonů se neobejde.

U specifických případů se využívá rovněž tryskání betonů horkou vodou s chemickými přísadami (příprava betonů pro rekonstrukce, čištění odpadních jímek, pilířů). Případně málokdo ví, že existuje tzv. mokré pískování, které má využití pro pískování kovů i pískování betonů. Je vhodné zejména pro úpravy povrchů v obydlených lokalitách či v přírodním prostředí.

Případy využití tryskání betonů

Vysokotlaké čištění vodou a pískování kovů najde uplatnění třeba pro povrchovou úpravu pásových dopravníků. Tryskání betonu si jistě vyžádá příprava povrchu betonu pro provedení sanačních prací například v rámci rekonstrukce elektrárny. Před sanací je tryskání betonů potřebné i v úpravnách vody.

Metalizace kovů (šopování)

Metalizace kovů (šopování) je nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem. Vytvořená vrstva zabraňuje průniku vlhkosti a kyslíku k povrchu kovu

Mé zkušenosti jsou v tomto ohledu bohaté. Do celého světa putovaly pásové dopravníky, kterých se týkala realizace povrchové úpravy, odmaštění kovové konstrukce a následný nátěr kovové konstrukce. Pískování betonů jsme si zase užili v rámci rekonstrukce elektrárny v Prunéřově. Tam na nás byla příprava povrchu betonu pro provedení sanačních prací.

Očistění povrchů tryskáním vodou

Obecně je dost častá příprava povrchů tryskáním vysokotlakým vodním paprskem (VVP). Taková příprava povrch betonu před sanací byla potřeba například v úpravně vody v Plzni. Specifické nároky na tryskání betonu, respektive už pískování betonu, vyžaduje abrazivní tryskání povrchu křemičitým pískem.

Obzvláště velké nároky kladou úpravy povrchů mostních konstrukcí. Především pak, pokud je nutné vyhovět určitým předpisům (například předpis TKP 19B). Takto na nás byl návrh a realizace nátěrového systému Derisol. V tomto konkrétním případě šlo o čtyřvrstvý nátěrový systém Derisol a nutná byla i povrchová úprava kovů pískováním a očištění povrchů tryskáním vodou.

Obzvláště velké nároky kladou úpravy povrchů mostních konstrukcí

Kovové a betonové povrchy mostních sloupů, jezů, vodních bran či přístavů potřebují povrchové úpravy tryskáním ještě mnohem více. Zde se navíc mimo pískování kovů a tryskání betonů využívá takzvaná povrchová úprava duplexním systémem (běžně: tryskání na hodnotu Sa 2,5, metalizace kovů a PKO nátěry). Zejména pro zavěšené ocelové konstrukce vystavené povětrnostním vlivům bych osobně doporučil speciální postup: duplexní systém pískování a metalizace zinakorem a antikorozní nátěry kovů systémem Hempel.

Co obnáší pískování kovů a tryskání betonů

Pískování či tryskání je podmínkou dobré přípravy povrchů pro jejich další ošetření (například nátěry). Tryskání betonů ale rozhodně neznamená jen jejich zbavení nečistot. To samé platí i pro pískování kovů. Není to zrovna nenáročná povrchová úprava materiálů.

Příklady abraziv:

S ohledem k povrchu materiálu a účelu pískování se používají různá abraziva

Základem pro tryskání betonů vodou i pískování kovů abrazivem je samozřejmě výkonný kompresor. Předními dodavateli na evropském trhu jsou zejména Atlas Copco, Kaeser či Dynajet. Kompresor dodá tryskací jednotce energii potřebnou k pohonu. Samotné tryskání a pískování je realizováno více metodami.

Pro některá použití se hodí více pískování v pískovací kabině. Zde se prování takzvané injektové abrazivní pískování. Jedná se velmi jemné a šetrné tryskání povrchů.

Pro hrubší práci je pak lepší tlakové pískování. Využívá se jak na pískování kovů před PKO, tak i na běžné údržby jako tryskání betonů ve stavebnictví či při sanacích. Mísení s abrazivem se děje před samotným tryskacím mechanismem. Tlakové pískování tak najde uplatnění zejména pro tryskání mimo provozovnu v terénu.

S ohledem k povrchu a účelu povrchové úpravy betonů či kovů se používají různá abraziva. Využívá se například ocelová a litinová drť, korund, balotin, ocelové kuličky, skleněné perly a další.

Pískování (tryskání) kovů

Pískování kovů je nejúčinnější metodou, jak z materiálu odstranit staré nátěry nebo rez.

Výběr vhodného abraziva je důležitý jak z pohledu jakosti otryskání povrchů, tak s ohledem na tryskací metodu (ne každé tryskací zařízení je vhodné pro dané pískování), či vzhledem k širšímu kontextu (účel pískování kovů, tryskání betonů na jezu či mostu – možná ekologická zátěž). Pro kvalitní pískování je důležité, aby vzduch vháněný kompresorem byl dokonale zbaven jakýchkoliv nežádoucích částic.

Samostatná kapitola je pak tryskání betonů vodou. Podle volby tlaku a charakteru proudu může tryskání vodou sloužit k otryskání betonů pro zbavení hrubých nečistot (například biologického nánosu), odstranění nátěrů, štuku či dlažby, či přímo jako demolice tryskáním koncentrovaného vodního paprsku. Některá využití tryskání betonů jsou celkem nenáročná, jako například odstraňování plakátů či graffiti. Zde se často využívá vysokotlaké tryskání horkou vodou.

I v tomto případě jsou velké nároky na kvalitu vodu, do níž se dle specifických využití tryskání betonů mohou přidávat i chemické přísady (sanace, odmaštění kovových povrchů, aj.). Vedle tlakového tryskání povrchů existuje též takzvané tryskání povrchů metáním (abrazivo je vrháno lopatkami metacích kol v tryskací kabině).

Měli byste vědět o:
ošetření betonů, údržba betonů

Pár věcí, které byste měli mít na paměti, pokud jde o tryskání betonů a jiné povrchové úpravy


Svěřím se odborníkům